FästingBussen

Borrelia (Lyme borrelios) är vanligare än TBE

Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE. Årligen insjuknar minst 10 000 personer i borreliainfektion i Sverige. Det går inte att vaccinera sig mot borrelia, men det går att behandla. Man kan också drabbas av borrelia flera gånger.

Källa: www.1177.se

Symtom och behandling vid borrelia

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du vid bettet ser en expanderande rodnad som är större än fem centimeter i diameter. Den uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna från mitten och utåt. Ibland kan man få sjukdomskänsla och eventuellt feber. Misstänker du en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård.

Fästingars utveckling

Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing.

Läs mer →

TBE

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte.

Läs mer →

Borrelia

Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE.

Läs mer →

Om Fästingbussen.nu

Fästingbussen.nu är en del av en större koncern som arbetar med andra verksamheter inom hälso- & sjukvård. Fästingbussen.nu har ett flertal bussar runtom i landet och har som vision att säkerställa att fler människor i Sverige inte insjuknar allvarligt som en påföljd av ett fästingbett.