FästingBussen

TBE (Tick-borne encephalitis)

Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare. När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10–20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framför allt möss och sorkar men även stora däggdjur samt ibland också människor. Vår vanligaste fästing (Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på det passerande offret.

TBE-fall i Sverige

TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Sen år 2000 har vi sett ett ökande antal fall. Fallen varierar något mellan åren men trenden är ökande. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat till 200-390 fall per år. 2019 rapporterades 358 fall.

Fästingars utveckling

Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing.

Läs mer →

TBE

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte.

Läs mer →

Borrelia

Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE.

Läs mer →

Om Fästingbussen.nu

Fästingbussen.nu är en del av en större koncern som arbetar med andra verksamheter inom hälso- & sjukvård. Fästingbussen.nu har ett flertal bussar runtom i landet och har som vision att säkerställa att fler människor i Sverige inte insjuknar allvarligt som en påföljd av ett fästingbett.